Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 29, 2014

Adolygiad: The Crucible

Wedi bod yn Llundain am ychydig ddyddiau, ac wedi llwyddo i gael tocynnau i weld un o brif ddramau Arthur Miller, The Crucible, yn yr Old Vic.

Newydd agor am wythnos o ragberfformiadau  yr oedd, ac ambell i beth yn dal yn flêr ac ambell i linell yn mynd ar goll – ond bois bach mae’n werth mynd os cei di gyfle.

Tawddlestr y teitl yw pentref Salem, Massachusetts yn ystod blynyddoedd olaf y 17eg ganrif.  Pentref a chyfnod pan oedd crefydd yn rheoli bywyd. Cyfnod anodd hefyd i’r gwladychwyr, gyda’r bobl brodorol yn ymladd er mwyn cael eu tir yn ôl a’r tywydd yn dinistrio cynhaeaf. Merched yn eu harddegau yw’r cyntaf: yn cael eu hamau o gyfathrachu gyda’r diafol ac wedyn yn cyhuddo eraill o fod yn wrachod, ac eraill, ac eraill. Cymydog yn defnyddio’r annhrefn i gyhuddo’r sawl sydd wedi ei wrthsefyll mewn mater busnes. Y barnwr yn dod yr holl ffordd o Boston i gynnal llys. Ac yna mae’n rhy hwyr i droi’n ôl. Un ar ôl y llall yn cael eu crogi, plant yn newynu ar y stryd a gwartheg yn crwydro’n rhydd.

Roeddwn yn teimlo fy mod i yno, yn gwylio pethau yn y pentref ei hunan. Er ei bod yn ddrama hir (3 1/2 awr) mae’n dy gadw di o fewn y cromfachau ac yn cadw’r tensiwn yn dynn hefyd. Dim ond ambell olygfa fer o dynerwch rhwng gŵr a gwraig – yn enwedig John ac Elizabeth Proctor – sy’n cyferbynnu â’r symudiad canolig, anochel, tuag at y grocbren.

Ac er y teimlad hwnnw, roedd fy meddwl hefyd yn hedfan i bedwar ban byd: yn cymharu digwyddiadau Salem, wrth gwrs, gyda Phwyllgor McCarthy adeg Miller ei hun,  ond hefyd am gymunedau eraill lle mae cyhuddo’r cymydog wedi bod yn rhemp – yma yn Sbaen ar ôl y rhyfel, er enghraifft. Ac am gymunedau eraill lle mae dilyn rheolau crefydd wedi mynd yn amcan ynddo’i hun.  Ac am y merched, oedd efallai dim ond eisiau dianc am awr i ddawnsio (yn erbyn y rheolau) ac i gael tipyn bach o sbri. Ond wedyn yn gallu troi yn fwy grefyddol na neb ac yn glynu wrth ei gilydd yn grŵp, i gyd er mwyn goroesi.

Yn fy marn i, Richard Armitage yn rhan John Proctor yw’r seren. Fe oedd Lucas North yn Spooks i’r rhai sy’n cofio hynny, ond mae hon yn rhan hollol wahanol. Mae onestrwydd y cymeriad, hyd yn oed pan fydd yn ei chael yn anodd, yn disgleirio ynddo.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: