Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 11, 2014

Patagonia: 01: Cyn Mynd

Nôl yn hemisffer y gogledd!

Ar ôl tair wythnos o deithio drwy Patagonia, hoe fach. Wedi cerdded drwy anialwch, coedwig law, dolydd afon a chanionau, dan haul 29C, mewn glaw trwm a hyd yn oed rhew dros nos. Wedi gwlychu bysedd fy nhraed ym Môr yr Iwerydd a’r Môr Tawel. Wedi gweld eliffantod môr a guanacos, wedi clywed trydar dieithr adar De’r Amerig, wedi cyffwrdd plisgyn coeden sydd wedi bod yna 2,500 o flynyddoedd, wedi gwynto’r lelog ac wedi blasu’r cig eidion enwog.

Gaiman a thir âr y Dyffryn

Gaiman a thir âr y Dyffryn

Byddaf yn rhoi mwy o sylw i’r profiadau hynny dros yr wythnosau nesaf, ond yn gyntaf, ac wrth feddwl bod llawer yn ystyried mynd yno’r flwyddyn nesaf ar gyfer dathlu penblwydd yr Wladfa yn 150, rwyf i am roi ychydig o gyngor a gwybodaeth.

A’r peth cyntaf yw bod Patagonia yn anferth. O drefi Cymreig ‘y dyffryn’ yn y dwyrain (Trelew a Gaiman) i Gwm Hyfryd yn y gorllewin gwyllt mae dros 600km. Dros 400 milltir – rhywbeth fel mynd o Abergwaun i ganol yr Alban. Mae’r bws yn cymryd 12 awr. A dim ond dilyn afon Chubut tuag at y mynyddoedd yw hynny; mae talaith Chubut ond yn rhan o Batagonia, sydd yn ymestyn draw i Chile ac i lawr i Tierra del Fuego. Prynais i fap papur Patagonia gan Firestone (ar gael o Stanfords ) ac aeth hwnnw i fyw i’r ford fwyta am ddau neu dri mis yn ystod y cynllunio. Roeddwn yn ei chael yn llawer haws teimlo’r pellteroedd wrth edrcyh arno yn ei grynswth yn hytrach na chlician o un dudalen we i un arall.

Wedyn bydd gyda ti syniad am faint o lefydd yr wyt yn debyg o gyrraedd yn yr amser sydd gyda ti. Roedd tair wythnos gyda ni, ac ar y dechrau y cynllun oedd: i lawr Ruta 40 i Calafate i weld y rhewlifoedd, draw i Sarmiento lle roedd unwaith cymuned Gymraeg a lle mae’r goedwig garegedig fwyaf, a chwpwl o bethau eraill. Ond wrth wneud y syms, daeth yn amlwg nad oedd hyn yn bosib heb aros oriau lawer yn gyrru. Nid gwyliau fyddai hynny. Ar ôl trafod, dyma oedd ein rhestr ni: Gaiman, yr arfordir dwyreiniol, i weld pengwiniad ac eliffantod môr, croesi’r paith, Cwm Hyfryd, la Cueva de las Manos (safle treftadaeth y byd) ac ardal Aysen yn Chile.

Roedd hyn yn golygu rhentu nid car (roedd y cwmni’n gwrthod!) ond camioneta, VW Amarok i fod yn union gywir, cerbyd oedd yn carlamu ar hyd heolydd o darmac neu ripio (graean a cherrig bach – a weithiau ddim cweit mor fach). Doedd hi ddim yn dymor prysur pan fuom ni (canol Hydref tan ddoe), ond yn yr haf rhaid sicrhau car neu gerbyd arall o flaen llaw.  Roedd hi’n wanwyn yno, a’r blodau gwyllt yn syndod yn y gorllewin. Dwrhau, dwrhau, dwrhau yw hi yn y dyffryn.

Y gwaith paratoi arall sydd eisiau ei wneud yw meddwl am arian. Dyn a ŵyr beth fydd sefyllfa ariannol yr Ariannin erbyn y flwyddyn nesaf, ond ar hyn o bryd mae 2 gyfradd gyfnewid, y swyddogol a’r answyddogol, (y ‘blue’) a 2 radd o chwyddiant hefyd. Gwell gan bawb – gwestyau, tai bwyta, rhentu car – cael arian parod, a hynny mewn $USA. Mae’r un sumbol $ yn cael ei ddefnyddio am y peso cenedlaethol, felly darllen yn ofalus! Mae’n werth mynd â digonedd o USD felly, mewn papurau gwerthfawr ($100 neu $50) oherwydd cei di well gyfradd gyfnewid am y rheiny.

Roeddem ni wedi meddwl tynnu arian o’n banciau cartref gan ddefnyddio peiriannau twll-yn-y-wal, ac wedi siarad â’n banciau ni i weld a fyddai popeth yn iawn. Na medden nhw, dim problem. Ond roedden nhw’n anghywir. Dim ond un banc (Galicia – logo oren) oedd yn derbyn cardiau debyd tramor. A hyd yn oed yno, roedd uchafswm o $Arg 1500 (llai na £100) bob dydd.  Ond roedd hi’n hawdd cael llefydd i newid ar y ‘blue’, a chael hyd at 50% yn fwy am yr arian. Roedd siopau, yn enwedig supermercados annibynnol, yn barod i dalu’r ‘blue’, a daethom ni adre wedi hala bob $US, £, ac €, oedd gyda ni. (Mae mwy o alw am ewros na phunnoedd.) Doedd dim problem draw yn Chile: peiriannu banc yn gweithio fel arfer, pobl yn derbyn cardiau credyd heb godi 10% arnom ni.

Gobeithio bod hyn o ddefnydd!

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: