Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 27, 2014

Patagonia 07: Coed Cyn Crist

Rhwng Cwm Hyfryd a mynyddoedd yr Andes mae nifer o lynnoedd, a choedwigoedd o’u cwmpas, sydd erbyn hyn yn Barc Genedlaethol. Mae’r llynnoedd hirgul, yr afonydd a’r rhewlifoedd, a’r anifeiliaid sy’n byw yno i gyd yn bwysig, ond enwid y parc ar ôl y trigolion mwyaf hynafol : Los Alerces.

IMG_0337

Mae’n debyg taw cael yr enw gan y bobl gyntaf ddaeth o Ewrop i’r ardal wnaeth y coed. Coed larwydd yw ystyr alerces yn Sbaeneg – ond mae’n larwydd ni lawer yn llai na’r rhain. Buom ni ar daith cwch tra’r oeddem ni’n aros yn Esquel. Gyrru awr i gyrraedd y maes parcio, croesi pompren grog a cherdded drwy ran isa’r goedwig ar ein ffordd i’r cei. Yno, cwrdd â’r capten – Roberto Jones. Doedd e ddim yn siarad Cymraeg ond yn cofio plentyndod o nosweithiau llawen a chapel.

Llyndaith wedyn ar hyd Lago Menendez, sydd wedi ei enwi ar ôl y mynach a deithiodd ar ei hyd 300 mlynedd yn ôl, gan oedi dipyn bach i weld y rhewlif crog ar fynydd gerllaw. Gelltydd serth a chreigiog sy’n amgylchynnu’r llynnoedd, a dim modd cyrraedd yr hen goed ond mewn cwch.  (Dylwn i egluro efallai taw ‘rhiw goediog’ yw allt imi!)

Llyn Menendez

Llyn Menendez

Erbyn hyn roedd hi’n bwrw glaw, ond dim ots. Bant â ni drwy’r goedwig bellaf a gweld coed anhygoel, 2,600 o flynyddoedd oed. Nes i’r parc gael ei greu, roedd pren yr alerces yn cael ei ddefnyddio at adeiladu tai, am ei fod mor hir a syth. Lahuan yw enw brodorol y coed, mae’n golygu tadcu. Roedd cyffwrdd â phlisgyn y goeden yn deimlad rhyfedd, fel gafael yn llaw tadcu pawb.

IMG_0349

Er na welsom mo’r tucotuco (puma) na’r huemul (math cynhenid o garw) roedd y daith yn werthfawr. Bu’r tywysydd yn atgoffa’r cwmni ar y bad (Archentwyr i gyd) am bwysigrwydd y Cymry yn yr ardal hon. Oherwydd ym 1902, fe bleidleisiodd Cymry Cwm Hyfryd dros fod yn ddinasyddion o’r Ariannin ac nid o Chile, pan oedd gwrthdaro rhwng y ddwy wlad am leoliad y ffin. Ac fe olygodd hynny fod yr Ariannin yn cael dŵr afon pwysig, yn gyntaf er mwyn amaeth ac yn awr er mwyn trydan dŵr. Cawsom ni gymeradwyaeth am hynny gan ein cyd-deithwyr!

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: