Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 15, 2014

Patagonia 11: Croesi’r Ffin

Ar ôl wythnos ar yr heol yn y camioneta roeddem ni wedi arfer â golygfeydd hir ac eang, diffeithwch y tir o’n cwmpas, a’r graean o dan yr olwynion.

IMG_5956

Clawr meddal oedd cefn y fan, felly bu’n rhaid inni ddodi’r bagiau teithio i gyd o fewn sachau plastig er mwyn eu cadw rhag y llwch oedd yn codi o’r heol neu’n cael ei chwythu ar draws y paith gan y gwynt. (A ble gawsom ni’r bagiau plastig? Gofyn mewn gwesty a oedd gyda nhw fagiau golch mawr. A chael 4!)

Rywle i’r de o Rio Mayo, tref fechan gyda gorsaf filwrol fawr (a wifi da o’r herwydd) fe droesom i’r dwyrain eto a chychwyn am ffin Chile. Rwyf i wedi sôn am ran y Cymry cynnar yn penderfynu lleoliad y ffin yn ardal Cwm Hyfryd yn nhalaith Chubut, ond yn nhalaith Santa Cruz mae’n dilyn y wahanfa ddŵr yn rhyfeddol o glos.

2014-10-25 15.06.47

 

Ripio bueno (graean dda) yw’r heol uchod – wedi’r cwbl, y Ruta 40, priffordd dwyreiniol yr Ariannin rhwng y de a’r gogledd, yw hi. Mae’n rhedeg yn syth o’th blaen hyd at y gorwel, a naill ochr dim ond y paith, neu’r pampa, neu’r meseta – mae’r 3 gair yn cael eu defnyddio. Ond unwaith wedi syfrdanu swyddogion cabanau bach y ffin yn Paso de Huemules (sdim lot o dwristiaid yn paso ffor hyn), dyma oedd o’n blaenau:

IMG_6054

Gwyrddlesni a chymylau uwchben tref Coyhaique. Tafell fach iawn o Chile a welsom ni: o Coyhaique yn ne ardal Aysen i Futaleufú ryw 200km i’r gogledd, cyn croesi nôl i Esquel yn yr Ariannin. Ond roedd y planhigion yn anhygoel. Tra’r roeddem ni’n dal yng Nghwm Hyfryd fe welsom ni tiwlips gwyllt a lwpins ar ochr yr heol – roedd lupins fan hyn hefyd, ond beth am rhain?

Embothrium coccineum

Embothrium coccineum

Llwyn tân Chile maen nhw’n ei alw, oherwydd y blodau fflamgoch yn ystod y gwanwyn a’r haf.  Ac roedd yn gorchuddio gelltydd cyfan ar hyd y carretera austral (prif heol de-gogledd Chile). Mae’n hoffi pridd asidig, i’r gwrthwyneb o beth sydd gyda ni yn Asturias, ond fydden ni ddim yn synnu ei weld yn tyfu’n hapus yn ne-orllewin Cymru, mewn man cysgodol. Mae Chile yn wlad mor denau, wrth sefyll ar lan y môr (y Môr Tawel erbyn hyn – wedi croesi cyfandir ers gweld yr eliffantod môr) roeddem ni’n gallu gweld mynyddoedd y ffin yn glir. Mynyddoedd tân yw nifer ohonyn nhw, ond doedd yr un yn weithgar yn ystod ein tridiau yno.

Digon o heolydd graean i gael yn Chile hefyd, ond beth achosodd y rhan fwyaf o’r oedi yr ochr yma oedd y gwaith i wella’r heol fawr. Roedden nhw’n dal i ffrwydro’r creigiau ar yr ochr er mwyn ei lledu, ac roedd pyllau mawr dwfn yn agos iawn i’r unig lôn oedd ar agor, ac mewn mannau eraill peiriannau mawr ar y clogwyn uwch ein pennau – ond roedd yr heol ar agor. Fwy neu lai. Aros hanner awr i draffig, neu beiriannau, ddod i’n cwrdd â ni, wedyn gyrru 10-20km ar arwynebedd gwael a lôn gul. Wedyn aros i ddechrau ar y rhan nesaf. Diolch byth ei bod yn olau dydd ac nid yn bwrw glaw. Bydd hi’n lyfli pan fydd hi wedi cwblhau!

P1180107

Nodyn i’r ieithwyr: os edrychwch chi ar y llun yn sgrîn-llawn, fe welwch taw ‘pare’ sydd ar yr arwydd. Yn yr Ariannin, ac yn Sbaen o ran hynny, mae’r gair ‘stop’ wedi disodli’r Sbaeneg. Ond nid yn Chile. Mwy am ragoraiethau’r wlad hirgul y tro nesaf.

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: