Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 30, 2014

Patagonia 13: Hoe Fach yn Chile

Roedd y rhan fwyaf o’r daith yn llawn gweithgaredd: naill ai gyrru cannoedd o km neu gerdded o gwmpas yn dysgu am y byd newydd. Ac yn ceisio cael y cwbl i wneud synnwyr yn ein pennau bach Ewropeaidd. Ond bob hyn a hyn fe gymeron ni ddiwrnod bant, diwrnod i’r brenin fel byddai’r hen bobl yn dweud, a mwynhau gwyliau bach mwy traddodiadol. Yn ystod ein tridiau yn Chile, buom ni’n aros mewn gwesty oedd yn wahanol i bob un arall a welsom ni.

IMG_6085

Espacio y tiempo (lle ac amser – ond imi mae ‘amser a lle’ yn swnio’n well) yw ei enw, ym mhentref La Junta rhwng Chaiten a Coyhaique. Ar hyn o bryd mae reit ar lan y gwaith ffordd, ond serch hynny yn llwyddo i fod yn lle croesawgar, yn boblogaidd gyda cherddwyr a physgotwyr, neu bobl sydd ddim eisiau gwneud dim. Gardd fawr o’i chwmpas, digonedd o lyfrau mewn sawl iaith (ond nid Cymraeg: rydym ni’n bell o’r Wladfa fan hyn) a bwyd da.

Mae Coni sy’n cadw’r lle yn siarad Saesneg wedi bod yn byw yn yr Unol Daleithiau pan oedd hi’n blentyn, a hi a’i gŵr Alan (a adeiladodd y gwesty) yn ymddiddori yn hanes yr ardal a’i dyfodol o ran amgylchedd a ffyniant. Hi wnaeth awgrymu ein bod yn treulio prynhawn yn gyrru – ie, gyrru eto, ond dim ond 75km o heol ripio (graean mawr) y tro hwn. I lawr ar lan afon Palena yr aethom ni, hyd at y Môr Tawel.

P1180118

Rhan o’r ffordd yw’r fferi! Dim pont felly er mwyn cyrraedd porthladd bach Raul Marin Balmaceda roedd rhaid cymryd y bad. Mae bron yn amhosib gweld y môr mawr o’r porthladd, achos mae afon Palena yn ymuno â’r môr drwy gymysgedd o sianeli troellog rhwng ynysoedd bach coediog. Rywdro bydd rhaid dychwelyd, a chymryd fferi arall tua’r ynysoedd.

P1180115

Tipyn o sioc oedd gweld yr arwyddion hyn o gwmpas y pentref. Wyddwn i ddim fod swnamis yn berygl yn y de eithaf hefyd. Ond ddigwyddodd dim byd mwy na cherdded i ben draw’r penrhyn, bwyta brechdanau eog wedi ei fygu’n lleol mwynhau heulwen y gwanwyn ac yna gyrru’n ôl i La Junta, gan aros ar y ffordd yn Ffynhonnau Twym El Sauce (yr Helygen). Lle bach yw e, ond roeddem ni’n 4 ar ein pennau’n hunain yn y pwll crasboeth, gan neidio bob 5 munud i’r nant oer.

Cyn cloi, diolch yn fawr i’r darllenwyr! Gobeithio bod y cofnodion yn help i’r rhai sy’n cynllunio taith, ac wrth gwrs rwy’n barod i ateb cwestiwn os galla’i.

Blwyddyn Newydd Dda!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: