Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 7, 2015

Patagonia 14: Darn Bach o Hanes

IMG_0385

Yng nghanol tref Esquel yng Nghwm Hyfryd mae siop o fath oedd unwaith yn gyffredin ond sydd yn awr fel darn o hanes byw. Ar gornel Stryd 9 de julio a Stryd 25 de mayo saif Los Vascos. Ac mae mor boblogaidd, pan ddaeth hi’n fwriad gan y perchnogion foderneiddio’r lle, cafwyd deiseb yn ei erbyn. Cafodd honno ei harwyddo gan gannoedd o bobl leol a rhai o dros y ffin yn Chile,  ac fe ollyngwyd y cynllun.

Gellir dweud wrth yr enw nad Cymry a sefydlodd y siop hon, ond pobl o Wlad y Basg. Ond fel hyn oedd y siopa o gyd ers tro, yn gwerthu popeth o edafedd i forthwylion, o hetiau (dewis eang!) i fwyd.

IMG_0381

A does dim cerdded o gwmpas yn codi pethau a mynd i dalu chwaith. Fel hyn mae’n gweithio. Mae tocynnau rhifedig ym mhob un o dair adran y siop (dillad a phethau gwinio/gwau, bwyd, a nwyddau tŷ). Ond nid y tocynnau bregus fel tocynnau raffl sydd i gael mewn rhai siopau modern. Mae’r rhain yn sgwarau o garbord â’r rhif wedi ei nodi yn fras. Cymryd un, a phan ddaw dy dro, ei roi yn ôl i’r gweinydd, sy’n ei gadw fe ar sbeic i gael ei ddefnyddio eto.

Esbonio beth wyt ti eisiau, a mae ef neu hi yn mynd i hôl e. Maen nhw’n gwybod lle mae popeth, ac yn dod â nifer o bethau tebyg iti gael dewis. Os oes rhaid profi dilledyn, mae stafell fechan ar gael, a chloch tu fewn iti alw’r gweinydd yn ôl os bydd angen rhywbeth gwahanol. Wedi gwneud y penderfyniad, bydd hi’n gwneud nodyn, ar bapur, mewn llawysgrif, ac rwyt ti’n mynd â hwnnw at y Caja (Lle Talu). Ac wedi talu, yn mynd at gownter arall i gasglu’r nwyddau. Syml.

Roeddwn yn synnu faint o edafedd, a gwlân, a defnydd, a lliwiau ar gyfer defnydd, oedd yn cael eu gwerthu. Roedd y nwyddau a’r drefn yn f’atgoffa fi o fynd i siop T.P.Hughes yng Nghaerfyrddin pan oeddwn yn groten fach. Ond doedd e ddim i gyd ‘run peth: roedd gan T.P.Hughes rwydwaith o wifrau, yn mynd o bob adran i’r lle talu canolog.  Roedd yr arian, neu’r siec, yn teithio mewn tiwb bach metal, a dim ond pan ddelai’r tiwb yn ôl gyda’r derbynneb y byddet ti’n cael mynd â’r pethau.

Nodyn i’r teithiwr: os am brynu mate (y cwpan a’r dail), neu ddillad gaucho, dyma’r lle i ddod.

 


Ymateb

  1. Nodyn iaith: weid ‘haearnwedd’ yn ‘nwyddau tŷ’ ar ôl trydaru ag @YGeiriadur .

  2. Ges i fy ysbrydoli gan y darn yma i chwilio ar youtube am sgetsh ‘Fork Handles’ clasurol y Two Ronnies. Gwych. Diolch.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: