Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 29, 2015

Storm ar Gyrraedd

Paratoi oedd hi heddiw. Mae pobl y tywydd yn darogan glaw mawr (eira yn y mynyddoedd) a gwyntoedd cryfion iawn dros y tridiau nesaf. Torri coed tân felly, a chlirio popeth o’r teras a’r ardd fyddai’n debyg o gael eu chwythu bant. A gweithio digon o fwyd i gadw ni i fynd os bydd y pwer yn mynd.

Lan yn y Picos de Europa, mewn pentrefi fel Sotres, mae pethau llawer yn anoddach. Hyd yn oed os oes gyda chi – neu’r cymdogion – injan i gynhyrchu trydan pan fydd y cyflenwad yn methu, mae cael eich cloi mewn am gyfnod, am fod eirlithriadau wedi cau’r heol mewn sawl man, yn dipyn o beth. Bydd unrhyw un sydd wedi mentro i Asturias i gerdded Llwybr y Cares, neu fy holl lwybr i, yr un sy’n mynd i Bulnes, wedi gweld dechreuad heol Sotres, yn codi tu ôl i’r orsaf yn Poncebos. A phan fydd yr eira wedi cilio mae’n lle perffaith arall, gyda llawer o lwybrau llai adnabyddus (ac felly’n llai prysur) na’r Cares ganol haf.

Ond i lan môr yr es i heddiw am dro bach, i weld y tonnau’n towlu’u hunain unwaith eto yn erbyn y garreg galch.

P1180248

Mor gryf yr oedd y gwynt! Roeddwn yn gorfod cwato tu ôl i graig i dynnu lluniau. Ac yfory medden nhw bydd hi’n ddwbl y cyflymdra. Ac yn bwrw drwy’r dydd. Efallai na fydd lluniau o’r un man yfory.

Yn ôl adroddiad yn y wasg yr wythnos hon mae 13000 o dai yn Asturias yn debyg o gael eu heffeithio gan y codiad yn lefel y môr erbyn 2040. Mae’n clogwyni ni’n ddigon uchel, ond mae’n siŵr o daro trefi glan môr fel Ribadesella, neu borthladdoedd mawr Gijón ac Avilés.


Responses

 1. Annwyl Cath,

  Diolch yn fawr iawn am y lluniau, ac mae’r awgrym am sudd lemwn at yr olion calch yn un bydda i’n ei roi ar waith yn syth!

  Ar lan môr ‘Maresme’ lle rwy’n byw, rydym at ei gilydd yn cael ein gwaredu rhag tywydd Bae Gwasgwyn ond nid nepell oddi yma mae’r eira yn ymgronni!

  Cofion atoch, a daliwch ati i fwynhau ffrwyth yr ardd!
  Patrick

  • Newydd ffarwelio â thechnegydd Telefonica, wedi bod heb ffôn na wiffi ers 0900 bore Sadwrn pan laniodd lluched (mellten) yn agos iawn i’r tŷ. 40 o dai yn y pentre wedi colli cysylltiadau ffôn, a dim ond ychydig mwy na hynny sydd. Nawr rhaid canolbwyntio ar y paneli haul – eu llyw nhw wedi llosgi’n ulw hefyd.


Gadael Ymateb i Patrick Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: