Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 6, 2015

Gaeaf Go Iawn

Rwy’n siŵr bod nifer o’r garddwyr sy’n ymweld â’r blog hwn wedi syrffedu arna’i’n disgrifio’r gaeafau mwyn (ond gwlyb) yr ydym yn eu mwynhau ar arfordir Asturias. Wel nid eleni.

Ddydd Sadwrn diwethaf, ar ôl y gwynt daeth tyrfe a llucheidi (mellt a tharanau) ac am 9 o’r gloch y bore fe gyrhaeddodd y ddau uwch ein pennau ar yr union eiliad. Daeth y fellten i lawr a ffrwydro ffonau, cyfarpar teledu a band eang, a hyd yn oed y blwch bach sy’n rheoli’n paneli haul ni. Roedd y cymdogion wedi colli trydan hefyd, a gwynt llosg yn yr awyr. Drwy drugaredd nid aeth dim byd arall ar dân.

Yn y pentref i gyd, cawsom wybod pan ddaeth peiriannydd y ffôn ddoe, roedd trigolion 40 0 dai wedi cwyno am golli lein. Fwy neu lai pawb sy’n byw yma llawn amser! A thu fâs hefyd, roedd y fellten felltith wedi llosgi blychau cyfuniad ar bolion: y cloriau plastig yn ddarnau yn y caeau a’r gwifrau i gyd yn ddu.

Rywsut neu’i gilydd roedd gwasanaeth band eang y bar yn dal i weithio, felly yno oedd rhaid mynd i gysylltu â’r byd neu’r rhannau hynny o’r byd fyddai’n gallu trwsio pethau. Sa’i wedi yfed cymaint o goffi ers blynyddoedd. Drwyddi gyd roedd yn bwrw glaw bron yn ddibaid, a heddiw eira.

IMG_0421

Dim llawer, ond eira! Y tro cyntaf imi weld eira yn yr ardd. Mae’n wahanol yn y mynyddoedd wrth gwrs. Hanner can cilometr i’r de, mae’n amhosib croesi’r mynyddoedd hyd yn oed ar y priffyrdd, a’r trenau rhwng Asturias a Madrid ar stop ers tridiau. Dim byd amdani ond rhoi mwy o goed ar y tân a pharatoi paned o de.


Responses

  1. Cauwyd ysgolion Stiniog ddydd Llun d’wytha oherwydd trwch o eira ddaeth dros nos yn ddirybudd. Erbyn heddiw mae’r rhan fwya wedi mynd ar lawr gwlad, a rhes o ddyddiau glas hyfryd wedi bod.

  2. Cath, gobeithio bod byd a betws arferol y tŷ a’r ardd wedi’i adfer a bod yr yfed coffi wedi lleihau rywfaint! Haenen wanlllyd o eira ar y traeth yma gafodd y sylw i gyd!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: