Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 4, 2015

O’r Bierzo: Blasu Gwin

Mae’n amser tocio’r gwinwydd yn ardal y Bierzo. Y tocio hafol, lle bydd y gwinllanwyr yn torri hanner y sbrigau sydd wedi tyfu eleni. Bydd grawnwin eleni yn ffurfio ar frigau’r llynedd, felly rhaid cadw eu hanner nhw, ond cadw’r nifer dan reolaeth er mwyn hybu cynhyrchu ffrwyth yn lle dail.

tocio'r gwinwydd

Cornel gogledd-orllewinol talaith León yw’r Bierzo, ar y ffin gyda Galisia ac Astwrias. Mae iaith bob dydd yn debyg iawn i fel maen cymdogion yn siarad, ac enw ambell fusnes yn yr iaith Aliseg. Mae’n nhw wedi bod yn cynhyrchu gwin yma ers canrifoedd, a rhai’r o’r planhigion sy’n dal i ffrwytho heddiw dros eu cant oed, ond yn gymharol diweddar mae gweddill Sbaen, a gwledydd eraill, wedi dod i werthfawrogi gwin y Mencía (coch) a’r Godello (gwyn).

Bodegas bach teuluol sydd yma ar y cyfryw, a’r cynnyrch felly yn fach hefyd. Rheswm pam na welwch chi rhain yn yr archfarchnad! Mae gwinllan Luzdivina Amigo yn enghraifft perffaith. Doeddem ni erioed wedi bod yno o’r blaen, ond wedi blasu un o’u gwinoedd coch mewn bar, bant â ni i ffindo nhw. Doedd hynny ddim yn hawdd, ac yn y diwedd bu rhaid gofyn mewn bodega arall yn yr un pentref, ac wedyn i ŵr oedd yn trwsio’i gar o flaen ei dŷ.

P1180576

Roeddem ni wedi dewis amser da: yn y bore mae pawb yn brysur yn y gwinllan, ond yn ystod gwres y prynhawn maen nhw yn y bodega. Yn sefyll wrth ochr y casgenni (derw o Ffrainc) cawsom groeso a chyfle i flasu gwinoedd neilltuol. Mae Luzdivina (enw’r fam, perchennog y tir) yn defnyddio’r enw Baloiro ar gyfer gwinoedd canolig eu pris: y Mencía hwnnw yr oeddem wedi profi eisoes. Ond roedd y Baloiro gwyn yn rhywbeth hollol newydd imi – Godello wedi ei aeddfedu am 6 mis mewn casgen dderw. Roedd y blas yn uno 2 brif nodwedd y grawnwin hwn: ffresni a ffrwyth olewlyd. Dim ond 1500 o boteli sy’n cael eu cynhyrchu bob blwyddyn, ac mae Miguel Angel (y mab) yn credu y bydd yn dal i wella am hyd at 5 mlynedd.

Mae’r Mencía drud, Leiros, yn dangos nodweddion y grawnwin i’r dim. Llechi (o diroedd y gwinllannau), ffrwyth tywyll, eirin efallai, a hyd yn oed siocled. Mae hwn wedi cael 2 flynedd yn y gasgen; cynhyrchiad bach iawn eto, dim ond 4000 o boteli, pob ffrwyth wedi ei bigo â llaw o’r gwinwydd sydd yn gant oed. Fe brofasom y 2007 (ar werth yn awr) a’r 2010 eto heb ei labelu, oedd wedi bod 3 blynedd mewn casgen ac yn dangos mwy o effaith y pren. Bydd rhaid cymharu nhw eto ym mhen y flwyddyn.

P1180610

Ond y sioc mwyaf efallai oedd oedd y gwin maen nhw’n ei alw’n ‘frawd bach’ y Leiros. Viñademoya, o’r un hen blanhigion, wedi ei gaasglu yn yr un ffordd, â dim ond 3 mis yn y gasgen. Am €3.50 fe fyddwn yn barod i yfed hwn bob dydd.

Roedd cefn y fan yn llawn yn gyrru tuag adre: bydd rhaid aros tan y cofnod nesaf i gael gwybod am y bodegas eraill.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: