Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 10, 2016

Pwy sy’n Rheoli?

Ei chael hi´n anodd dilyn hynt a helynt Byw Celwydd? Bydd yn ddiolchgar nad wyt ti’n byw yng Nghatalwnia, nac unman arall yn Sbaen, ac yn dal i ddisgwyl llywodraeth newydd fisoedd ar ôl yr etholiadau.

I fod yn fanwl gywir, y cwestiwn yw pwy fydd yn ein rheoli? Cwestiwn yr oedd pawb yn disgwyl cael ateb iddo ers yr etholiadau diwethaf yng Nghatalwnia ac yn Sbaen. O leiaf mae’r sefyllfa Gatalanaidd ychydig yn eglurach ers ddoe.

Roedd y grŵp Junts pel Sí, oedd yn ymgyrchu dros refferendwm ar annibyniaeth, wedi ennill mwy o seddi na neb yn y Generalitat ond heb ddigon i reoli. Roedd angen cefnogaeth y blaid arall sy’n hawlio refferendwm, y CUP. Mae hon yn blaid o’r chwith radical, yn ymgyrchu hefyd yn erbyn deddfau llymder,  ac nid oedd ei haelodau’n fodlon gweld Artur Mas, arweinydd JpS, yn cael ei ethol yn llywydd y gymuned. Nid yn unig roeddent yn gwrthwynebu ei bolisiau economaidd (fe oedd y llywydd cyn yr etholiadau), ond yn pwyntio at yr achosion o lygredd ariannol sy’n gysylltiedig â’i blaid, CDC. Roedd rhain yn y gorffennol, ond yn cyrraedd y llysoedd yn awr.

Yfory yw’r dyddiad cau. Rhaid cael llywydd a llywodraeth neu drefnu etholiadau o’r newydd. Roedd y CUP wedi cynnal cyfarfodydd pleidleisio sawl gwaith ond yn dal i wrthod Mas. Yn annisgwyl, brynhawn ddoe, fe gyhoeddodd ef ei fod yn ‘camu i’r ochr’ er mwyn osgoi etholiadau eraill a dal ymlaen gyda phrosiect y refferendwm. Bydd y CUP yn cefnogi ymgeisydd JpS, Carles Puigdemont, maer Girona, pan ddaw hi’n sesiwn dewis llywydd heno. Bydd dau o aelodau seneddol y CUP hefyd yn gweithredu fel rhan o JpS, er mwyn hyrwyddo gwaith y Senedd.

Dechrau newydd i Gatalwnia felly, ond mae’n gwneud pethau ar raddfa Sbeinig hyd yn oed yn llai clir.

Dyddiad sesiwn dewis llywydd y Cortes : 13eg o Ionawr. Ie, Dydd Mercher. Rhaid esbonio taw dim ond dechrau bydd y dewis y diwrnod hwnnw, a bydd Mariano Rajoy yn ei gynnig ei hunan. Mae ef fel Mas ar frig grŵp (plaid yn ei achos ef) sy’n fwy niferus ond heb fwyafrif. Mae’r PSOE wedi gwrthod yn blwmp ac yn blaen glymbleido gydag ef a’r PP. Dyw Ciudadanos ddim yn ddim mawr i wneud unrhyw wahaniaeth, a dim ond mewn byd od iawn y byddai Podemos a’r PP yn cydwelya.

Hawdd dweud felly: dyma gyfle i’r PSOE gydweithio gyda Podemos a phleidiau llai o’r chwith. Ond yma mae refferendwm Catalwnia yn codi’i ben eto. Mae arweinydd Podemos, Pablo Iglesias, wedi tynnu llinell goch o flaen y refferendwm. Nid yw ef yn barod, meddai, gydweithio gydag unrhyw blaid sy’n ceisio ei wahardd neu’i atal.

Ac efallai y byddai arweinydd y PSOE, Pedro Sánchez, yn iawn gyda hynny. Ond mae nifer o’r ‘barwniaid’, arweinwyr ei blaid mewn cymunedau mawr a phwysig fel Andalucia, yn ei wrthwynebu’n ffyrnig. Cenedlaetholdeb Sbeinig,  ceisio diogelu’u pats eu hunain, symudiadau a ffraeo mewnol y PSOE – mae’n dipyn o bopeth, weden i. A dyw e ddim yn helpu dyfalu beth fydd yn digwydd. Ond os yw Catalwnia yn gallu ffindo ffordd newydd, tybed na all Sbaen?

 

Newydd Dorri: Artur Mas yn arwain ar unwaith o fewn CDC. Yn awgrymu na fydd yn cefnogi llywodraeth Sbeinig o dan arweiniaeth Rajoy.

 

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: