Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 26, 2016

Syrcas

Ddydd Mawrth nesaf, drannoeth Dydd Gŵyl Dewi, bydd senedd Sbaen yn pleidleisio ie neu nage i ymgais arweinydd y PSOE, Pedro Sanchez, i fod yn brif weinidog.

Mae e wedi llwyddo i ddod i gytundeb gydag un o’r pleidiau newydd, Ciudadanos, fydd yn ei gefnogi gyda’i 40 aelod. Dyw 5 pwynt y gytundeb ddim yn syrpreis i neb, ond ar ben y rhestr mae ‘cyfyngu ar fraint cyfreithiol gwleidyddion i ddianc rhag eu herlyn yn y llysoedd. O feddwl faint o gyn-aelodau y Cortes, seneddau rhanbarthol a chyngorau dinesig sydd yn awr yn wynebu’r barnwyr, mae hyn yn bwysig ac yn debyg o fod yn boblogaidd.

Bydd aelodau’r PSOE (mae’r S yn dal i sefyll am sosialaidd) yn pleidleisio yfory, arlein, yn ateb cwestiwn agored iawn: ‘wyt ti’n cefnogi’r cytundebau hyn er mwyn ffurfio llywodraeth blaengar a diwygiol?’ Mae Sanchez ei hun wedi disgrifio’r fformiwla PSOE/Ciudadanos fel cytundeb rhwng y chwith-ganol a’r dde-ganol.

Ei nôd yw peri i Podemos, y blaid newydd arall, ymddangos yn debyg i’r PP, y ceidwadwyr oedd mewn grym cyn yr etholiad.  Eu peintio nhw fel y rhai sydd wedi ymwrthod â synnwyr cyffredin y canol. Mae sawl pwynt y dylwn i wneud fan hyn. Tra’r oedd Podemos wrth ford y trafod, roedden nhw’n pwyso am fwy o faterion ar y rhestr, yn enwedig newidiadau yn rheolau’r farchnad waith er mwyn rhoi mwy o siawns i bobl gael swydd llawn amser a thymor hir.

Maen nhw hefyd – neu mae eu pleidiau cyfatebol yng Nghatalwnia a Gwlad y Basg – yn cefnogi symud tuag at fwy o ymreolaeth yn y tiroedd hynny. Fe gafodd Ciudadanos, ar y llaw arall, ei sefydlu er mwyn gwrthwynebu hynny.

Ond mae’r penderfyniad nesaf yn un anodd i Podemos. Cefnogi Sanchez yn y bleidlais er mwyn cael gwared â’r PP? Dwi ddim yn eu gweld nhw’n pleidleisio’n ei erbyn. Ond petaen nhw’n atal eu pleidlais, a’r PP yn sefyll yn gadarn yn erbyn Sanchez, ni fyddai ganddo ddigon o bleidleisiau i ennill. Y tebygrwydd yw y byddai etholiad cyffredinol newydd yn cael ei gynnal.

Yn bersonol, fedra’i ddim gweld Podemos yn rhoi cysur i’r PP. Ond maen nhw’n wynebu’r penderfyniad sydd yn codi o reidrwydd i bleidiau’r chwith:  chwyldro neu ddiwygio?  Does gyda nhw ddim digon o gefnogaeth eto i ennill drwy chwyldro, hyd yn oed petai Brwsel yn caniatau hynny. Efallai taw’r peth gorau yw cefnogi ffurfio llywodraeth, heb fod yn rhan ohoni, ac yna gweithredu fesul pwnc a mesur.

 

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: