Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mawrth 6, 2016

Chwyldro a Dim Llai! ?

Mae Sbaen o hyd heb lywodraeth. Methiant fu ymdrech Pedro Sanchez a’r PSOE i ennill pleidleisiau mwyafrif yr aelodau seneddol, er gwaethaf, a hefyd oherwydd, ei gytundeb gydag un o’r pleidiau newydd, Ciudadanos. Roedd ceidwadwyr y PP wrth gwrs yn ei erbyn, ond beth am y gweddill. Beth am Podemos?

Mae Podemos yn blaid ar y chwith, sy’n ymladd yn erbyn polisiau llymder ac yn cefnogi hawl cenhedloedd llai y penrhyn Iberaidd, yn bennaf Catalwnia a Gwlad y Basg, i benderfynu a ydyn nhw am aros yn rhan o Sbaen o dan y drefn bresennol. Byddai’r cyntaf, sydd yn cynnwys atal y llygredd sydd yn nwfn ym mhob haen o ddemocratiaeth Sbaen, yn chwyldroi’r norm yn yr un ffordd ag yr oedd Syriza yng ngwlad Groeg yn ei geisio. Cyn i bobl a busnesau mawr Ewrop rhoi stop arno. A byddai’r ail yn amlwg yn bygwth y drefn yn yr un modd ag y gwnaeth refferendwm yr Alban.

Ac eto roedd Podemos yn barod i gydweithio â’r PSOE (‘Llafur Newydd’, ond yn trio newid). Nes i’r blaid fawr ddewis Ciudadanos yn brif bartner. Mae’r C’s, fel mae’r enw yn ymddangos yng nghyfryngau Sbaeneg, yn erbyn llygredd – Da!. Ond fe gafodd y blaid ei sefydlu er mwyn cadw Sbaen yn uned, yn erbyn unrhyw fath o refferendwm ar annibyniaeth – Drwg! Yn nhermau Prydain, maen nhw’n cymryd sêt y Libdems, a ‘r unig reswm wnaeth y C’s ddim dod i gytundeb gyda’r PP reit ar ddechrau’r broses, dybiwn i,  yw bod cymaint o enwogion y PP wrthi’n ymddangos o flaen eu gwell ar gyhuddiadau o lygredd.

Doedd y PSOE a’r C’s gyda’i gilydd ddim yn ddigon i ennill: y disgwyl oeddy byddai’r pleidiau o Gatalwnia a Gwlad y Basg yn erbyn, ond gobaith Sanchez oedd y byddai Podemos a rhywrai eraill o leiaf yn atal eu pleidlais. Hynny yw, y byddai Podemos yn dewis cefnogi, ar raddfa isel iawn, llywodraeth a allai gyflawni rhai o’r diwygiadau sydd eu hangen.

Ond na. Yn erbyn aeth pleidleisiau Podemos. Nawr, dwi ddim yn adnabod neb o fewn cylchoedd calon Podemos. Pleidleisiodd nifer o’m cyfeillion iddyn nhw, a nawr mae rhwyg rhwng y rhai sy’n cytuno â’r ‘Na’ a’r rhai sy’n meddwl ei bod hi’n well cael llywodraeth sydd ddim yn PP. Ond y ffaith yw nad ydym yn gwybod eto a yw Podemos yn sefyll yn gadarn gan feddwl y bydd yn ennill mwy o seddi pan ddaw’r etholiad nesaf (mis Mehefin, os na bydd llywodraeth o fewn deufis) – ac felly mewn gwell sefyllfa i hawlio clymblaid ar ei thermau ei hunan; neu’n dal i chwarae pocer tymor-byr ac yn aros i Sanchez godi’t ffôn?

Does dim y grym gan Podemos i chwyldroi’r drefn, ac oherwydd safiad rhai o arweinwyr rhanbarthol y PSOE yn erbyn refferenda, does gan Sanchez ddim y grym i ddod i gytundeb â nhw. Ond a oes digon o ystwythder yn rhywle i alluogi ffurfio llywodraeth?

Am fwy ar y gwahaniaeth rhwng chwyldroi a diwygio, gweler erthygl Gareth Miles fan hyn

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: