Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 5, 2016

Cam tuag at Lywodraeth?

Brynhawn yfory am 15.30 amser Cymru, bydd uwch gynrychiolwyr tair plaid yn ymuno gyda’i gilydd am y tro cyntaf i geisio ffurfio llywodraeth yn Sbaen. Mae tri mis a hanner wedi mynd heibio ers yr etholiad, pan enillodd y PP (ceidwadwyr) y nifer fwyaf o seddi ond yn bell o fod yn ddigon i reoli, hyd yn oed mewn clymblaid.

Y PSOE (sosialwyr canolig) ddaeth yn ail. Ond mae ganddyn nhw fwy o siawns o ffurfio clymblaid, neu o gael ffordd o fyw, gyda’r pleidiau llai. Rwy’n mynd dros yr un hen dir yma, ond man a man dodi’r cwbwl i lawr yn un cofnod. Y pleidiau llai yw’r ddwy blaid newydd a gododd o’r ffaith fod hanner Sbaen wedi blino’n lân ar lygredd y dosbarth gwleidyddol. Podemos ar y chwith, wedi tyfu o’r Indignados, a Ciudadanos, neu C’s, ar y dde-canol.

Mae’r C’s wedi dod i gytundeb â’r PSOE ers tro, a heddiw fe gyhoeddwyd eu bod yn fodlon hyd yn oed gweithio oddi fewn i lywodraeth gyda nhw. Nod Podemos yw gwthio’r PSOE yn fwyfwy tua’r chwith, tuag at bolisiau fydd yn codi gorthrwm llymder. Achos y ffaith yw nad yw economi Sbaen yn gwella digon. Mae’r ffigyrau diweithdra wedi cwympo, ond mae ffigyrau’r alltudion yn hala ofn ar rywun. Pobl ifainc graddedig, ac eraill gyda chymwysterau technegol uchel, yw’r rhai sy’n gadael. Does wybod a ddewn nhw nôl.

Beth yw’r broblem felly? Wel rhan ohono yw bod y gyfundrefn yn caniatau cymaint o amser i ffurfio llywodraeth: os oes mis arall i gael (ddechrau Mai yw’r llinell derfyn) tuedd pawb yw gadael pethau tan y funud olaf. Ond mae pôl ar ôl pôl yn dangos bod Sbaenwyr eisiau gweld llywodraeth, nid mwy o drafod.

Y broblem PSOE-Podemos: mae barwniaid rhanbarthol y PSOE yn ofni grym posib Podemos, a rhai ohonyn nhw hefyd yn gobeithio cymryd lle Sanchez fel arweinydd y blaid. Maen nhw felly yn ceisio cau mâs y blaid llai, neu o leiaf gwneud yn siŵr na fydd ganddi ddylanwad ar galon y llywodraeth.

Y broblem C’s-Podemos: mae Podemos yn un enw ar fudiad a dyfodd ar yr un amser mewn sawl talaith a chymuned. En Comu Podem yng Ngatalwnia, En Marea yn Galicia, er enghraifft. Mae nifer o’r rhain o blaid annibyniaeth, a Podemos yn eu cefnogi nhw. Ond fe gafodd C’s ei sefydlu yng Nghatalwnia er mwyn gwrthwynebu’r mudiad annibyniaeth. Ac er ei bod yn awr yn gweithredu ar raddfa Sbeinig, dyna mae’n credu o hyd.

Gwell i bawb yn y cyfarfod yfory gofio taw’r broblem fwyaf yw’r PP, syddd am weld etholiad newydd yn y gobaith y bydd yn ennill digon i reoli eto.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: