Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 14, 2016

Mynydd y Teras

P1190336

Dyma’r gadwyn o fynyddoedd sy’n codi i’r dde o tŷ ni, y mynyddoedd y byddwn yn eu gweld bob awr o’r dydd o’r teras – onibai bod niwl yn eu cuddio. Mae sawl enw lleol ar rannau o’r gadwyn, ond Sierra Cueva Negra (yr ogof ddu) yw’r un a glywir fwyaf am y cwbl.

A dyma hanes taith gerdded a wnaethom ni yn ddiweddar gyda chyfeillion, i ben Pico Mediodia, y copa atr y chwith yn y llun. Mae’r cymdogion i gyd, y rhai sydd dros eu deugain,  yn cofio dringo’r ochr serth yma, ond erbyn hyn gyda llai o wartheg yn pori ar y tir cyffredin mae eithin a mieri wedi cuddio pob llwybr. Dechrau o Nueva, felly, rhyw 5km i’r dwyrain.

Yr AS263 sy’n mynd drwy Nueva i gyfeiriad Llanes. Wedi pasio eglwys fach ar y dde (lle gellir parcio), troi i’r dde ar heol llai, yr AS340 i gyfeiriad Corao. Yr adeilad olaf ar y chwith wrth adael y pentref yw Melin Vallina, a syth wedyn ar y dde mae’r llwybr yn dechrau. Mae’n serth i ddechrau, ac weithiau’n wlyb iawn – gwely nant a dweud y gwir. Cerdded drwy goed ewcaliptws a chastanwydd, a dilyn yr ail droad i’r dde, sy’n amlwg iawn. O fewn ychydig fetrau fe welir tŷ mewn adfeilion – prawf dy fod ar y llwybr cywir. Mae’r llwybr yn mynd o amgylch y tŷ ac yn codi eto tua’r gorllewin. Ar ôl croesi darn o dir agored lle bydd merlod a gwartheg yn pori, cyrraedd y col cyntaf. a’r cyfle cyntaf i weld yr arfordir odanat. Mae tŷ ni yno, ond yn anodd ei weld.

P1190291

Mae’r llwybr yn amlwg o’th blaen, yn dilyn blaen cwm San Jorge, cyn dringo eto a chroesi i gefn y mynyddoedd. Lan a lawr yw hi ar y garreg galch dyllog – mae angen bod yn ofalus oherwyd mae rhai o’r tyllau’n ddwfn iawn – nes cyrraedd cefn Pico Mediodia – y copa cyntaf.

Copa Canoldydd: llun fy nghyfeilles

Copa Canoldydd: llun fy nghyfeilles

 

Nawr mae’r dringo’n dechrau. 50m o gerrig serth iawn i’w concro, traed a dwylo amdani.Roeddwn i’n falch iawn fod y rhan yna drosodd! Yn awr roedd dewis: parhau ar hyd y copaon hyd at ddiwedd y gadwyn, neu disgyn eto tua’r de, i lawr rhiw oedd eto’n ddi-lwybr ond heb fod mor serth. Dyna ddewisais i, ond fe aeth rhai o’r cwmni ymlaen tua’r dwyrain.

Wedi dod i lawr, roeddem ni mewn tirwedd hollol wahanol. Ardal fach wedi ei chysgodi o wyntoedd cryfion yr arfordir, ardal oedd yn gartref i lwyn deri.

P1190305

Doedd yr un dderwydd i’w weld, ond pan arall y cwm roedd tarw mawr yn ein gwylio, felly wnaethon ni ddim aros yn hir. Fel arfer mae’r teirw yn iawn achos mae pob un yn byw mewn teulu gyda nifer o wartheg a’r lloi, ond roedd hwn ar ei ben ei hun. Tynnu am y de eto, a darganfod trac y torwyr coed yn mynd yn ôl tua’r dwyrain.

Pinwydd, a’r hen ewcaliptws eto, oedd y goedwig o gwmpas y feidir oedd yn ein harwain yn ôl i Nueva. Ond roedd rhannau helaeth wedi eu llosgi. Ddaeth oerfel y gaeaf ddim tan y Mis Bach eleni, ac yn ystod Rhagfyr ac Ionawr llosgwyd miloedd o hectarau o goed a llwyni mynydd.

P1190309 - Version 2

Rhyw 5 awr o gerdded oedd e i gyd, a’r cwbl yn ddigon hawdd ar wahan i’r 50m yna o gerrig serth. Yr unig drafferth a welwn i yw nad oes arwyddion o fath yn y byd, felly taith tywydd da yw hi , o dan y niwl byddai rhywun yn gallu mynd ar goll.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: