Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 21, 2016

O’r Gogledd i’r De

Ffrainc, hynny yw. Roeddem ni wedi trefnu hwylio fel arfer o Portsmouth yn syth i Santander yng ngogledd Sbaen, dim ond awr o gartref. Ond oherwydd problem gyda’r bad, rhaid oedd mynd i Ffrainc, a gyrru lawr i Sbaen drwy Nantes a Bordeaux. Mae’n bosib felly y bydd hwn o ddiddordeb i’r rhai fydd yn gwneud y daith ar gyfer y gêm beldroed. St Malo oedd ein dewis ni ond mae porthladdoedd Caen a Cherbourg yn eithaf agos.

Dechrau yn y dechrau: os byddwch yn cyrraedd harbwr Portsmouth oriau’n rhy gynnar, mae tafarn y Ship&Castle yn lle handi i aros. Wrth droi i fewn, mae’r ceir yn mynd i’r chwith a’r loris i’r dde. Cer i’r dde, ac yn troi i’r dde eto o flaen iet yr harbwr nwyddau – rhyw 20m i gyd, a byddi di’n gweld y dafarn ar y dde. Maen nhw’n gwneud bwyd amser cinio a hefyd o 1700 ymlaen.

P1190414_1024

Cyrraedd St Malo: roeddem ni wedi dewis croesi dros nos. Mae’n golygu talu am gaban, ond mae cyrraedd am 0800 yn meddwl gyrru yng ngolau dydd. Wrth adael y porthladd, dim ond rhaid dilyn yr arwyddion ‘Toutes Directions’ nes byddi di’n dechrau gweld rhai ‘Rennes’, y ddinas fawr gyntaf i’r de. Bydd yr arwyddion hyn yn rhai gwyrdd ‘priffordd’, sy’n helpu’u gweld nhw yng nghanol y llwyth o rai du-a-gwyn. Y D137 yw’r heol, a rhyw awr o daith sydd i Rennes. Pan gyrhaeddom ni gylchffordd Rennes, fodd bynnag, roedd arwydd yn fflachio ‘manifestation avenue peripherique’. Roeddem ni wedi dewis diwrnod o brotestiadau drwy gydol Ffrainc am y ddeddf gwaith newydd. Rhaid mynd drwy ganol y ddinas, oedd lot yn haws nag yr oeddwn wedi ofni. Dilyn arwyddion ‘centre ville’ nes ein bod yn cyrraedd arwyddion ‘Nantes’. Roedd y traffig yn dod ffordd arall yn waeth o lawer.

Yr N137 sy’n mynd o Rennes i Nantes, awr eto ar yr heol. Roeddwn yn dilyn y daith ar Mapsme , ap sy’n gadael iti darllen y mapiau oddiarlein ar ôl eu lawrlwytho. Cylchffordd arall, ac yna dilyn yr A83 i gyfeiriad Bordeaux. Fan hyn mae’r tollau’n dechrau! Roeddwn i wedi cadw digonedd o arian parod, siŵr ein bod ni wedi talu €25 cyn cyrraedd Bordeaux. Er mwyn cadw pethau’n syml, aethom ni ddim drwy Niort fel yr oedd ViaMichelin wedi awgrymu, ond dal ymlaen ar yr A83 nes ei bod yn ymuno â’r A10, dal i ddilyn arwyddion Bordeaux.

P1190419

Mae llawer o canolfannau gwasanaethau, ‘aires’ , ar hyd y ffordd i brynu tanwydd a bwyd. Ymhen rhyw 5awr30 roeddem ni’n cylchu Bordeaux, a 2 awr eto o’n blaenau cyn cyrraedd Bayonne. Bach yn bell i’r bobl sy’n mynd i’r gêm, ond yn werth ei gweld. Dyma dref sy’n caru rygbi! Mae mwy o siopau’n gwerthu crysau, hetiau ayyb nag yng nghanol Caerdydd.

P1190429_1024

A digon o dai bwyta da hefyd. Wedi blino, ond hefyd yn falch ein bod ni wedi osgoi gwrthdystiad Rennes, a hefyd y ddamwain a welsom i’r de o Bordeaux: dwy lori wedi gwrthdaro gan floco’r heol yn gyfangwbl. 24 km o loris (ac ychydig o geir) yn aros i’r llanast gael ei glirio. Mae’r heol yn bwysig iawn i allforwyr Sbaen. Dim ond 4 awr i fynd yfory!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: