Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 27, 2016

Am Dro Bach

Mae cerdded tua´r clogwyni yr amser hyn o´r flwyddyn fel camu nøl i´mhlentyndod. Gwair gwyllt y cloddiau’n ymestyn o boptu’r heol fach i gwrdd rywle uwch fy mhen, yn union fel cardded adref o’r bws ysgol slawer dydd. Digon tebyg yw’r tirwedd, yr hindda a’r defnydd y mae amaethwyr wedi ei wneud o’r tir:  caeau bach gyda welydd cerrig neu cloddiau o fanc pridd a drain.

P1190457_1024

Dim ond unwaith y flwyddyn maen nhw’n trasio’r ochrau fan hyn hefyd. Ond rhaid dweud dwi ddim yn cofio gweld helianthemum na lithodora ymysg gemau’r perthi gartref.

P1190455_1024

Roedd un o deulu’r brithyg yno o’mlaen i yn gloddesta ar weiryn – falle bydd rhywun yn gallu dweud wrthyf pa un yw hi? Daeth y gwanwyn yn hwyr eleni a dyw’r ieir bach yr haf lliwgar ddim wedi mentro mas eto.

Mae’r caeau’n rhwydwaith o borfeydd a pherllannau, a’r ddau ar hyn o bryd yn gymysg: mae i bob berllan ei gyrr o wartheg coch neu ddiadell fach o ddefaid yn lladd y gwair o gwmpas y coed afalau’n well nag unrhyw beiriant, ac yn dawelach. Rwy’n dweud gyrr o wartheg ond mewn teuluoedd bach maen nhw’n byw yma yng nghefn gwlad Asturias, 4 ar y mwyaf.

 

P1190461_1024

Maen nhw’n pori planhigion hallt y clogwyni hefyd. Fan hyn bydd y colofnau dŵr yn saethu mâs o’r graig pan fydd y tywydd yn stormus, ac o’r blaen byddai ymwelwyr yn gyrru reit i’r pen. Ond mae’r cyngor lleol wedi rhoi terfyn ar hynny, ac yng nghefndir y llun mae grŵp yn cerdded i weld y graig. Doedd dim bufones : roedd y môr a’r awyr yn dawel.

Amser troi am adre i bigo pŷs ar gyfer cinio.


Responses

  1. Edrych yn hyfryd`; amser anhygoel o’r flwyddyn ym mhobman hefyd

  2. Cloddiau hyfryd. Britheg werdd ydi’r gloyn efallai (dark green fritillary)? Angen gweld cefn yr adennydd i fod yn sicrach..

    • Diolch! Ches i ddim cyfle i edrych o dan yr awennydd yn anffodus. Planhigyn arall sy’n weddol gyffredin ar hyd yr heol yw’r serapia.


Gadael Ymateb i cathasturias Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: