Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 1, 2016

Lliwiau’r Môr: llwyd

Weithiau mae’r môr yn llwyd. Ar brynhawn o aeaf, gyda’r cymylau uwchben yn ei efelychu, neu yn ei adlewyrchu, ac yn arbennig ar ddiwrnod pan fydd y gwynt wedi ei ddiffodd gan fympwy’r tywydd. Un lliw sydd ar y môr ar ddiwrnod felly, ond nid yw’n ymddangos yn unlliw. Bydd y patrwm bythgyfnewidiol yn ymestyn o’r llong i’r gorwel. Lliw plwm, lliw toi llechi yn y glaw, lliw llongau rhyfel,

Ar ddiwrnod fel hyn nid oes tonnau. Wrth bwyso ar y rheilen 50m uwchben y dŵr, rhyw lan-a-lawr bach iawn a welaf, a hynny mewn mannau , lleoliadau, gwahaniedig. Bron fel petawn i wedi llwyddo i gofleidio wyneb yr heli â bysedd hir.

Rwyf i wedi bod ar long ar dywydd mawr, storom pan oedd y gwynt yn cyrraedd cryfder 11 a’r tonnau dros 10m o uchder. A hynny ar fwrdd llong lot llai na’r Pont Aven, ac yng nghefnfor y De, rhwng Penrhyn yr Antartig a’r Horn. (Gyda llaw mae enw’r Horn yn dod o’r Sbaeneg horno, ffwrn, ac nid o’r Saesneg horn, corn.)

24 awr y buom yn y storom honno, y rhan fwyaf o’r amser yn gorwedd ar ein gwlau oherwydd dyna’r lle mwyaf cyffyrddus, gydag ochr bren i atal rhywun rhag cwympo mâs. Doedd edrych drwy’r ffenestr o’r fan honno ddim yn syniad da: roedd y golygfa yn newid mor gyflym o lond ffenstr o fôr i lond ffenestr o gymylau, roedd yn ormod i’r ymennydd ei brosesu. Ond o ddringo i’r dec agored, a dal sownd, roedd popeth yn well. Roedd yr ymenydd yn deall y darlun eang a gâi gan y llygaid.

Bues i’n meddwl llawer am y bechgyn oedd yn criwio llongau yn nyddiau hwyliau, ac yn rowndio’r Horn gyda’r ‘rhaffau i gyd yn ffyn o rew’ ond profiad teithiwr yr G21ain ges i.

Fydd y fferi ddim yn hwylio ar ragolygon storom gref. Flynyddoedd yn ôl roedd pethau’n wahanol. Rwy’n cofio prydau bwyd pan oedd rhaid dewis yn ofalus dy foment i fynd at ford y buffet…hynny yw, pan oedd llawr yr ystafell fwyta ar ongl oedd yn gadael dy ford di islaw’r buffet, fel bod rhaid dringo rhiw i gyrraedd y bwyd. Ac aros gyda’r plât llawn nes bod y rhiw yn codi ffordd arall cyn dychwelyd i eistedd.

Nid felly y tro hwn, a diolch byth am hynny. Rwy’n fodlon hepgor haul y gaeaf er mwyn cael noson o gwsg a llong sy’n cyrraedd yn brydlon. Ai dyna beth yw mynd yn hen?

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: