Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 21, 2017

O’r Ardd: Clirio at y Gwanwyn

Mae’n debyg iawn i wanwyn y dyddiau yma ar arfordir Asturias, ond mae pob garddwr yn gwybod na ddaw o ddifri tan y Pasg. Mae’r nosweithiau’n dal yn oer a gwlith yn drwch bob bore. Ond os am fod yn barod at y gwanwyn, rhaid dechrau nawr.

Y peth cyntaf yw clirio pethau sydd wedi marw, neu docio’r rhai sydd wedi mynd rhy fawr, a symud y rhai fyddai’n gwneud yn well yn rhywle arall. Eleni, fwy nag erioed. Mae’r dderwen fytholwyrdd, la encina, yn tyfu fel chwyn yn yr ardal hon ac ar hyd yr arfordir yn gyffredinol. Y gred yw taw un o olion hinsawdd Môr y Canoldir filoedd o flynyddoedd yn ôl ydyn nhw. Ac o’r herwydd, er nad ydynt yn brin, maen nhw’n cael eu diogelu yn gyfreithiol. Rhaid cael caniatad hyd yn oed i docio.

p1200029

Mae’r encina yn tyfu’n uchel iawn ymhen blynyddoedd, ond mae’n dechrau ar ffurf llwyn, a sawl boncyff yn cystadlu a’i gilydd. Mae’r rhai mwyaf ar ein tir ni eisoes yn 6-7m ymhob cyfeiriad, felly roeddem ni am eu tocio rownd y gwaelod fel bod un neu ddau foncyff yn codi i’r awyr.

Roedd hyn yn golygu: mynd i’r swyddfa amaeth leol, trefnu i rywun ddod i weld y coed, aros i’r ddogfen gyrraedd o’r weinyddiaeth amaeth, a threfnu i rywun ddod i wneud y gwaith. Dim ond tan fis Mawrth a roddwyd inni gwblhau’r gwaith, cyn y bydd yr adar yn dechrau nythu. Yn ffodus mae bachan o’r pentref yn gweithio fel torrwr coed ar ei liwt ei hunan, felly daeth ef i docio’r encinas a nifer o goed eraill. Cyll ac ynn, coed afalau a chlesin, mimosa a llawrwydd.

p1200091

Mae tomenni 3m o uchder a mwy ar eu traws yn sychu yn y cae – uffern o goelcerth ar y ffordd!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: