Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 26, 2017

Siarad Cyhoeddus

Heb ysgrifennu cofnod ers misoedd. ac oes, mae rhesymau am y diffyg. Mae pethau yn newid yn fy mywyd, ac yn cymryd llawer mwy o amser nac a ddisgwyliwn, a llawer mwy o waith.

Beth bynnag, syrpreis o’r mwyaf oedd derbyn gwahoddiad i siarad mewn tertulia , math o drafodaeth grŵp sy’n eitha cyffredin yma yn Asturias ac yn Sbaen yn gyffredinol. Merched yw’r grŵp hwn i gyd, merched o’r ardal, ond ar wahân i hynny dim byd yn eu cysylltu nhw. Maen nhw’n cwrdd bob pythefnos yng ngwesty cranda’r dref ac yn gwahodd rhwyun o’r tu fâs i arwain.

Roeddwn i wedi cytuno cyn imi sylweddoli bron. A wedyn daeth yr amheuon. Doeddwn i ddim wedi siarad yn gyhoeddus ers dyddiau ysgol, gas gyda fi gyfarfodydd gwaith pan oedd rhaid mynychu’r rheiny. Ond roedd y gwahoddiad wedi ei dderbyn, a’m pen yn gwybod yn iawn ei fod yn syniad diddorol, siarad am newyddiaduraeth a sut mae wedi, ac yn, newid. Rwy’n gwybod digon am hynny. (Ond beth os byddaf yn sefyll yno ac yn ffaelu cofio dim??) Clywed gan bobl o gefndir gwahanol. (Ond beth os na fydd neb yn gofyn cwestiwn??) (Neu beth os bydd rhywun yn gofyn rhywbeth a finne ddim yn gallu ateb?)

Gyfeillion, aeth popeth yn iawn.  Ni lwyddais i ddweud popeth yr oeddwn wedi paratoi, oherwydd y cwestiynau a’r drafodaeth fywiog o amgylch y ford. Roedd un o’r grŵp wedi bod yn gyflwynydd radio ers cyn imi gael fy ngeni, ac yn siarad yn ddiddorol iawn am ei phrofiad. Roedd eraill yn gofyn am yr erchylltra sy’n cael ei ddangos ar y newyddion teledu (llawer mwy yn Sbaen nac yng Nghymru: cyrff, gwaed….) a buom yn trafod sut i fynegi erchylltra trais a rhyfel heb ddangos lluniau fel yna.

Ac wrth gwrs roedd pawb eisiau gwybod mwy am Brexit. Ychydig iawn oeddwn i’n gallu egluro ond aethom ni o amgylch y cwrs yn ddigon ofalus.

A dyma ni, ar ddiwedd y drafodaeth – ac yn barod am un arall.


Responses

  1. Noswaith dda Cath,

    Yn falch o glywed bod y tertwlia wedi mynd yn dda. ‘Da fi ffrindiau yng Nghatalwnia sydd newydd ymweld ag Asturias, ac ar ôl siarad gyda nhw heno, cofiais am eich blog ac felly’r ymweliad hwn heno!

    Digwydd bod, yn anffodus wrth gwrs, yng Nghatalwnia mae trafodaeth gref wedi bod yn dilyn yr ymosodiad yn Les Rambles ynghylch y graddau mae cyflafan yn cael ei dangos ar sianeli teledu Sbaen a’r ddinistr a wneir i gyrff pobl i’w gweld ac ati. El Periódico a La Vanguardia oedd y papurau a benderfynodd ddefnyddio lluniau pobl oedd yno yn y fan a’r lle. Pwnc cymhleth, wrth reswm, ond un hanfodol.

    Cofion gorau,

    Patrick


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: