Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 27, 2020

Diwrnod yn Llai

Diwrnod yn llai yw slogan boreol fy nghymdogion, wrth i bobl aros am gael mynd allan eto i ailgydio yn eu bywydau. Ond a fydd hyn yn bosib? Ar ôl y pandemig, beth wedyn? Yn amlwg, bydd effaith difrifol ar y diwydiant twristiaeth, ond ni fydd Astwrias yn dioddef cynddrwg ag ardaloedd y De a Môr y Canoldir. Twristiaid o Sbaen sy’n dod yma, ac unwaith mae’r rheolau newydd yn gweithio, yn ôl y dôn nhw.

Bywyd bob dydd, arferion oes, fydd yn cael eu chwalu, a hynny i bawb.

Mae cyffwrdd â pherthnasau, â chyfeillion, â chydnabod, yn rhan o enaid diwylliant Sbaen.

Dwy gusan, un ar bob boch, wrth gwrdd â rhywun, a dwy wrth ffarwelio. Mae plant bach yn cael eu hannog i wneud hyn wrth ddysgu sut i ymddwyn gyda phobl eraill. Os byddwch chi’n mynd yn griw i’r bar, (os byddwn yn cael gwneud hynny yn y byd newydd), rhaid saludar, cyfarch, â phob un sydd yno pan fyddi di’n gyrraedd, a bydd yr hwyrddyfodiaid yn mynd rownd y ford yn gwneud yr un peth.

Ac ar ddiwedd y noson, yn sefyll yn y stryd, cylchu eto mewn dawns o gusnanau. Ac abrazos, cofleidiau cynnes, os ydych chi’n ffrindiau agos. Breichiau o amgylch ysgwyddau a dal yn dynn.

Mae hyd yn oed disgwyl iti ymddiheuro os wyt ti wedi methu rhywun ar y ffordd rownd. Bydd colled mawr ar ôl yr arfer hon; yn wir ni allaf ddychmygu bwyyd hebddo. Mewn ffordd, bydd yn fwy anodd na’r cyfnod yn gaeth i’r tŷ; mae’r rheolau hyn yn hysbys, a does dim cyfle cwrdd â neb. Ond pan fyddwn yn cael ein ‘rhyddhau’ o’r cwarantîn, awn yn syth i fewn i rywle lle bydd rhaid i ‘reolau’ newydd cael eu bathu ar unwaith rhag ofn y daw’r firws yn ei ôl.

 


Responses

  1. Diolch, diddorol dros ben. Gobeithio dy fod yn iach, bydd wâr.

  2. Cofion gorau atoch o Gatalwnia, Cath, ys gwn i a gawsoch chi ddychwelyd i Asturias wedyn? Fel y dywedwch chi yn y ddau bostiad olaf, dyw hi ddim yn hollol glir i ba raddau bydd pellteru cymdeithasol yn trechu arferion oes … mae cymaint o gwestiynau i’w gofyn o hyd ynghylch cymaint o agweddau ar ein bywyd beunyddiol, a llawer o’r rhain yn bethau y byddwn o’r braidd yn meddwl amdanyn nhw nes bydd ‘cyfnod o eithriad’ ar ein gwarthaf.

    • Diolch Patrick yr un peth i chi. Yn anffodus nid yw’r ffiniau taleithiol wedi agor eto heb sôn am ffin Sbaen. Mae asturianos yn cael teithio i rywle o fewn Astwrias ond nid dros y ffin i Galicia er enghraifft. Dyw’r fferis na’r awyrennau ddim yn mynd. Ein gobaith yw y bydd popeth yn newid ddiwedd Mehefin ond cawn weld. Yn y cyfamser, gan nad oes sicrwydd pryd gaiff fy llyfr ei gyhoeddi, rwyf i wrthi fan hyn yng Nghymru yn ei addasu i Sbaeneg. Tasg digon anodd. Volveremos!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: