Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 5, 2022

Cregyn Môr ac Adar Mawr

Yn nghefn gwlad Astwrias fel yng Nghymru rydym yn byw yn agos iawn at fywyd gwyllt, hyd yn oed os nad ydym ni bob amser yn ymwybodol o hynny. Y llynedd roedd tylluanod yn nythu yn y to, ac mae madfall ac ambell wenynen wedi ymgartrefu o gwmpas y teras. Ond mae rhai mathau o anifeiliaid sy’n sumbolau, a heddiw yn y papur darllenais ddwy stori am farwolaeth rhai o’r rheiny.

Mae’r percebes (pollicipies pollcipes) yn byw ar y clogwyni, rhwng llanw a thrai – man anodd a pheryglus i’r sawl sydd am eu cymryd. Mae’r pris a delir amdanynt – lan at €100/kg yn ôl y maint – yn gwneud y peth yn werth chweil, er gwaetha’r gwhrddiad llym ar bysgota mwy na 6kg y dydd, a hynny yn ystod orau’r haul. Stori heddiw yw bod dyn o’r dalalith i’r dwyrain, Cantábria, wedi ei ddal gan yr heddlu â 29kg o’r creaduriaid yn ei gar, ynghyd â’r holl offer r gyfer eu rhwygo nhw o’r creigiau liw nos. Doedd ganddo ddim hyd yn oed drwydded pysgota hamdden. Aethpwyd â’r cyfan i gartref hen bobl gerllaw; siŵr eu bod nhw wedi mwynhau. Dyma’r hanes o El Comercio

https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/marisqueo-ilegal-percebe-llanes-20220205123111-nt.html

Mae’r stori arall yn wirioneddol drist: ers blynyddoedd mae’r gwaith o ailgyflwyno’r fwltur barfog, y quebrantahuesos yn Sbaeneg, wedi mynd yn ei flaen ym mynyddoedd y Picos de Europa rhwng Astwrias a thalaith León. Ddoe fe gafwyd un ifanc yn farw ar dir gwastad yr arfordir. Mae’r adar anferth hyn yn hedfan gannoedd o gilomedrau yn hawdd; hyd yn hyn ni wyddys beth fu achos marwolaeth yr unigolyn hwn, ond cafwyd y corff yn agos i linell drydan.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: