Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 25, 2013

Damwain Trên Santiago

Mae’r trên sy’n mynd heibio tŷ ni yn cyrraedd pen ei daith yn Ferrol. Felly hefyd y trên ddaeth oddi ar y cledrau neithiwr,  mewn ffordd syfrdanol. Ond trên cyflym Alvia o Madrid oedd hwnnw, a heddiw mae 80 wedi marw, cannoedd yn yr ysbyty a nifer mawr o’r rheiny wedi colli breichiau neu goesau.

Mae dydd gŵyl cenedlaethol Galicia, dydd gŵyl nawddsant y gymuned a dinas Santiago de Compostela, wedi ei ddistrywio gan y drasiedi. Roedd prif weinidog Sbaen, yntau’n enedigol o Galicia, yn gorfod newid gêr o ddathlu i gydymdeimlo. A hynny ar ddiwrnod pan fyddai fe wedi gallu brolio’r lleihad cyntaf yn nifer y diwaith ers misoedd, i lawr o dan 6 miliwn. Ond dyletswydd Mariano Rajoy yn Santiago heddiw oedd cyhoeddi wythnos o alar swyddogol, ac addo pob cymorth i’r rhai sy’n dioddef.

Am unwaith, mae achos – neu un o brif achosion – y ddamwain yn ymddangos yn weddol glir. Pan oedd gyrrwr y trên yn aros i dimau’r gwasanaethau brys, a heb yn wybod bod pobl wedi marw, fe ddwedodd wrth ei reolwyr ei fod yn mynd yn rhy gyflym – rhai yn dweud 150km/awr, eraill 190. Dwywaith gymaint â’r cyflymdra ddylai fe. Yn ôl y cyfryngau yn Madrid ac yn Galicia, y troad hwn ar odre Santiago yw’r troad cyntaf ar y lein ar y daith o Madrid i Galicia. Rheilffordd AVE (trên cyflym iawn) yw e, ac mae i fod yn hollol syth er mwyn i’r trenau AVE gyrraedd eu cyflymdra mwyaf.  Ond pan agorwyd y lein yn 2011, roedd y troad hwn wedi ei adael – efallai oherwydd diffyg arian, efallai oherwydd bod miloedd lawer o bobl yn byw’n agos iawn i’r rheilffordd ac y byddai wedi bod yn rhaid eu symud nhw o’u tai er mwyn sythu’r trac.

Heddiw mae pobl oedd ar y daith agoriadol wedi dweud eu bod nhw’n teimlo nad oedd pethau’n ddiogel wrth rowndio’r tro – ond o edrych ar lyfrgelloedd gwefannau dwi ddim wedi cael hyd i neb yn dweud hynny ar y pryd. Mater arall nad wyf i ddim yn berson cymwys i’w rhoi yn y fantol yw sustem diogelwch y trên a’r rhan hon o’r rheilffordd. Mae sôn nad oedd e ddim yn rhan o’r gyfundrefn awtomatig Ewropeaidd sydd yn cyfyngu’n llym ar beth mae gyrrwr yn gallu gwneud – h.y. fyddai fe ddim wedi cael mynd ar y cyflymdra uchel, fe fyddai’r trên wedi cael ei arafu gan y drefn.

Cefais i gyfle i fynd dros y deunydd yma yn gynharach heddiw, diolch i BBC Radio Cymru wnaeth gysylltu â mi drwy’r blog a recordio sgwrs fach am y drychineb. Yn awr rwyf i’n mync i chwilio ble mae’r fan gwaed yfory imi gael bod yn rhyw fath o gymorth.

 


Ymateb

  1. Wedi bod yn dilyn y stori drasig hon; pan welais i gyntaf ar wefan y BBC fod damwain wedi bod yng ngogledd-orllewin Sbaen, ro’n i’n ofni ar y dechrau mai rhywle yn Asturias oedd hi. Mae’r lluniau teledu cylch cyfyng o’r tren yn dod oddi ar y cledrau’n erchyll ac mae’r adroddiadau ar TVE rwy’n eu gweld fan hyn yn Bangkok yn torri calon rhywun. Rwy’n meddwl am y bobl fuodd farw, ynghyd a’r sawl sydd wedi cael eu hanafu.

  2. Dau linyn yn cydredeg: gyrrwr yn meddwl ei fod e’n gallu gwneud mwy nag yr oedd, a sustem oedd yn ei ganiatau i wneud hynny. Mae’r fan gwaed yn digwydd bod yn Ribadesella ddydd Llun felly af i yno ben bore.

    • Clywais i ti ar Radio Cymru pwy ddiwrnod yn son am y ddamwain. Wrth wylio TVE alla’i ddim credu faint o weithiau maen nhw’n cadw i ddangos y clip dychrynllyd o’r tren yn dod oddi ar y cledrau. Mae pawb yn gwybod sut digwyddodd y ddamwain a does dim angen cadw i atgoffa’r gwylwyr o’r foment ofnadwy honno, gan gadw mewn cof wrth gwrs fod teuluoedd sy’n galaru a phobl yn yr ysbyty achos y ddamwain, yn debygol o wylio’r un rhaglenni newyddion hefyd.

      • Rwyt ti wedi rhoi syniad imi am gofnod newydd ar y pethau anodd/erchyll y mae pobl gwahanol wledydd yn gweld ar y teledu.

  3. Digwydd dod ar draws eich blog Cathi. Sgen i ddim syniad pwy y’ch chi a beth yw eich cefndir, ond mae darllen eich blogiau, eich ysgrifennu a’ch arddull yn gampus. Lle da’ch chi di bod mor hir? Mae eich sylwadau’n ddifyr a’ch iaith yn raenus dros ben. Mae deunydd ysgrifennu nofel ynoch chi dwi’n siwr.

    • Wel diolch Nesta. Allwn i ddim gofyn gwell werthfawrogiad! Dechreuais i ar y blog ryw 3 blynedd yn ôl: wedi dysgu lot yn ystod y cyfnod hwn am bynciau, am arddull ac am iaith. Tipyn o her yw’r syniad o ysgrifennu nofel, ond pwy a ŵyr?


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: