Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 30, 2012

Blog Ddoe!

Rhaid imi ymddiheuro am dorri’r gadwyn. Am y tro cyntaf ers imi ddechrau ar y blog, ni ymddangosodd cofnod newydd ddoe. Nid am fy mod bant o gartref, nac wedi blino gormod, na hyd yn oed wedi mynd mâs i fiesta ac anghofio amdano. Na, pan ddaeth hi at amser blogio neithiwr, doeddwn i ddim yn gallu cyrraedd y rhyngrwyd. Ar ôl ceisio sawl gwaith, diffodd ac ail-ddechrau droeon,  bu’n rhaid imi alw’r rhif cymorth.

A chael bod Movistar hefyd yn defnyddio canolfannau cymorth ymhell o’r wlad lle mae’r defnyddwyr – yn Ne America. I rhywun fel fi sydd wedi arfer â’r ffordd mae’r cymodgion yma yn Asturias yn siarad, eu geiriau a’u cystraeen yn ogystal â’u hacen – o, a hefyd lleisiau’r bobl sy’n darllen y newyddion –  roedd siarad am bwnc technegol gyda rhywun ag acen ddieithr yn fwrn. Ond rywsut neu’i gilydd fe wnaethpwyd y cwbl. Ond heb lwyddiant.

Y bore ma fe gafodd y gŵr rŵter arall o rywle yn ei sied, a dyma sut wyf yn gallu esbonio beth ddigwyddodd yn awr. Wrth fy mod yn eistedd i lawr i wneud hynny, fe alwodd rhywun ar y ffôn symudol. Technegydd Movistar: mae e’n dod y prynhawn yma i weld y peth!

Nes mlân: Rhaid imi gyfaddef nad oeddwn i ddim yn disgwyl ymweliad gan dechnegydd. Fy mhrofiad i o alwadau ‘cymorth’ ar leisiau anghysbell y canolfannau galwadau yw taw dyna’i diwedd hi. Nid yn unig y daeth o fewn y ddwy awr benodedig, ond fe newidiodd ddwy gablen (efallai nad oedd rhaid, ond eto…) a chawsom ni rŵter newydd ganddo, i gyd am ddim. Mae prisiau band eang fan hyn llawer yn uwch nag yn y DU, ond ar ôl heddiw rwy’n barod i ddweud bod y gwasanaeth yn well. Ac mae’r peth yn dal i weithio.

Awr wedyn: rwyf i erbyn hyn wedi derbyn galwad gan fenyw o Movistar, galwad gan beiriant, a neges SMS yn gofyn a oeddwn yn hapus gyda’r gwaith sydd wedi cael ei wneud heddiw. Or-wasanaethu, braidd?


Ymateb

  1. Swnio fe gwasanaeth arbennig. Dw i’n genfigenus iawn. Ydy gwasanaeth cwsmeriaid, yn gyffredinol, yn well yn Sbaen nag yn y DG, neu yr un mor wael?

    • Rwy’n credu ei fod yn well yn Sbaen yn gyffredinol. Wrth ddweud hynny, mae dal nifer (uchel) o bobl mewn swyddfeydd yn ymddwyn fel biwrocratiaid llwyr. Ond pan ddaethom ni yma gyntaf, mynd i brynu torrwr-lawnt, mewn siop nad oeddem ni wedi bod ynddi o’r blaen, cyrraedd y man talu a chael nad oedden nhw’n derbyn cardiau. Yr ateb? ‘Cerwch chi ag ef, allwch chi dalu pan fyddwch chi’n paso nesaf’.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: